استاد دوره

آموزش آکادمیک
89,000تومان
دوره آموزشی نرم‌افزار PSCAD
متوسط
5 درس
مباحث توان لحظه ای، اکتیو، راکتیو و مختلط و همچنین سیستم های سه فاز
متوسط
2 درس
این دوره برای افزایش تسلط بر حل انواع مدارها و درک بیشتر موضوعات مهم می تواند مفید باشد.
متوسط
3 درس