مهندس حسام آقاجمال

استاد دوره

ویژه
هولتک
مهندس حسام آقاجمال
این دوره شامل آموزش میکروکنترلرهای 8 بیتی هولتک می باشد.
متوسط
12 درس