میکروکنترلر

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

ویژه
هولتک
مهندس حسام آقاجمال
این دوره شامل آموزش میکروکنترلرهای 8 بیتی هولتک می باشد.
متوسط
12 درس
آموزش نرم افزار
180,000تومان
دکتر سجاد فرهنگی
آموزش کاربردی میکروکنترلرهای STM32
متوسط
13 درس
آموزش نرم افزار
99,000تومان
علی زرشگی
دوره آموزش میکروکنترلرهای AVR
متوسط
5 درس