رزومه نویسی

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

محمدجواد عنادی
در این دوره با بستر بسیار مفید لینکدین آشنا می‌شویم. نحوه فعالیت در این فضا و همین‌طور نحوه ارائه شخصی(پرزنت) در حرفه و مهارت خود آشنا می‌شویم.
متوسط
1 درس