دوره آنلاین مدیریت انرژی (تست)

دوره آنلاین مدیریت انرژی (تست) مدرس: مدرسین مرکز ملی مدیریت انرژی   توضیحات دوره:     تاریخ‌های برگزاری:     نکات مهم:     راهنما:  

4 دانشجو شرکت کردند

دوره آنلاین مدیریت انرژی (تست)

مدرس:

مدرسین مرکز ملی مدیریت انرژی

 

توضیحات دوره:

 

 

تاریخ‌های برگزاری:

 

 

نکات مهم:

 

 

راهنما:

 

1
آزمون ورودی مدیریت انرژی (تست)
1 سوال
2
جلسه 1 مدیریت انرژی (تست)
3
جلسه 2 مدیریت انرژی (تست)
4
نظرسنجی مدیریت انرژی (تست)
2 سوال
5
آزمون نهایی مدیریت انرژی (تست)
2 سوال

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید