دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

امبرای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

مجموعه فایل های 1

درس قفل شده است. لطفا خرید دوره به ادامه بروید

مقدمات برنامه‌نویسی و زبان برنامه‌نویسی C
تکمیل
مجموعه فایل های 2